תערוכה על קיץ וים - יולי-אוגוסט 2021

בית ציוני אמריקה תל-אביב
אוצר: דורון פולק

 
ע"ש דבורה פישר 
  ZOA גלריה