ילדים וים בסוף העולם

בונים ארמון בחול וכאשר יגיע הזמן , אפשרו
Daniel will build a magic castle of sand
%D7%A9%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA1_ed
על חוף הים של עולמות אינסופיים נפגשים יל
She reach her hands down into the sand,
Look at my victory, fighting at the seas
%D7%A9%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA2_ed
The frothy bubbles chase the little girl
זריקת אבן באוקיינוס לא תיצור בועות קצף -
לרוץ לאורך החוף - אקריליק
The sea plays with children, and pale gl
Morning walk in the park - acrylic
%D7%A9%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA1_ed
They love the unbelievable sea colors, combined with white sand
Mermaid rises to the shore in velvet pin
Waves rolling in from across the bay - A
Silhouettes along the beach - Acrylic
%D7%A9%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA2_ed
Love to walk by the rippling waves, love
Come walk with me along the sea - Acryli
A pale gleams the smile of the sea-beac
הילדה בשמלה הלבנה, רגועה, כמו חלום
Looking in the still calm water, gazing
In a long and forgotten sea shore
They build their houses with sand on the
My memories of the boy on the beach
Child cannot collect all the shells on t
ילד לא יכול לאסוף את כל הצדפים שעל החוף,
She loves to make castles, molding the w
He may go where he will and his dog will
Our shadows are chasing us
On the seashore of endless worlds
The red sunset that leave us enchanted
Time and space have no hold
On a voyage of discovery
Sunset burning into a sea in a flushed,
Tempest roams
The winds kiss my face
I have a shadow hooked beside me
Drawing signs with a driftwood
Touch of nature – SOLD
No man is an Iland,
At The rugged tracks of the desolate beach, round the margin of the world - Acrylic
Children have their play on the seashore of worlds
Endless sea-foam ribbons twist along the shore left by waves
Playa Drawings of the Maori Hei matau (fish hook - symbolizes prosperity) - Acrylic
The boy who has lost his ball, there it is in the water! He senses responsibility, but Balls will b
Shout Out To The World
Beach combing, treasures they find – An infinite variety of shells
Children are curious
The sea surges up with laughter, and pale gleams the smile of the sea-beach
Outdoor Drawing Class
Low tide pulls out to sea, but always returns as tide to kiss the shore at sunset
On the seashore of endless worlds children meet
Watching a seagull floating
Child’s early gender concepts
Away down deep and away up high, a swing drops children into the sky, all the way to the stars
The lake cools Jordan's feet
The sea plays with children, and pale gleams the smile of the sea-beach
Daniel is a Paua shells qualified hunter
They build their houses with sand, and they play with empty shells
Fish research  חקר דגים
The sea is like a person,
Journey out into the unknown, to conquer the mountain
A paper boat floated to an open sea A world separating you and me
A little boy with curly hair, wise beyond his years
Children gather pebbles and scatter them again. They do not seek  for hidden treasures.
Grandpa come with us, to run and jump
The old wooden bridge that spanned the little gulf
On the seashore children meet They build their houses with sand
Mailo knew to love unconditionally
Those children bathing their beauties in the fairy lake
Kites flying
They walked together on the shore of the sea
Sea Children of the Sea - Round the margin of the world (Henry Lawson)
Where the river flows trying to find the bridge to the Neverland
Kites in the sunset עפיפונים בשקיעה
Flowers in my garden
Children have their play on the seashore of worlds. The sea surges up with laughter and pale gleams
Nature Boy - mountains, rivers and carefree drifting ducks are his playmates
The sea plays with children, and pale gleams the smile of the sea-beach (Rabindranath Tagore)
Go Fetch Milo 2,
Raise your hands and pray that we'll always be together
Catch the tide
While Sunset glow fades , tempest roams in the pathless sky While Sunset glow fades
Dawn could not be more beautiful
Osnat and Daniel far away Sold
Abigail Dreaming
Clouds and colors blend at sunset
Children build their houses with sand, and they play with empty shells.
Heart to heart hand in hand together forever
On the seashore of endless worlds children meet -2 (Rabindranath Tagore)
Grandma's hugs are made of love
Waiting for the ripples
Pause
Jordan and Daniel at the Omaha Beach
Evening brings all the colors of the rainbow, blended to create a masterpiece,
Imagination is limited only  by the child who loves to play
bedtime story
the tree of the field is man's life
A father's love - a love without end
live on the edge - entering unknown territory, Ramon Crater
digging in the sand by the sea . Buried treasure inspires kids into digging deep in the sand
Child is scared of the water  Acrylic
Gold Rush
Children are curious, fascinated by many things
Sydney Manly beach  SOLD
Flying Without Wings Acrylic
Playing at the seashore
Mom's love
Good Friends
BROTHERS
Ice Cream Princess
Go Fetch Milo
Treasure hunters  acrylic
So far ..
At the endless sea shore
Daniel will build a castle
Fall asleep while playing

An uncomplicated bond with the grandchildren allows appreciation and love flow freely. The joy of adjoining them in their flourishment and creativity is in the essence of my creation framed by their childhood sceneries that will be remembered forever.

הקשר עם הנכדים משוחרר מתסביכים. זו זרימה של אהבה, הערכה והתפעלות. מקור היצירה הוא מתוך ההנאה בחיבור עם הנכד הפעיל והפורח, ממסוגרת בנופי עולמו שנחקקים לעד.