top of page
Dawn could not be more beautiful

אלי גרוס  אמן

גם השחר לא יכול להיות יפה יותר

בשנות העשרה שלי למדתי אצל אמנים ידועים, יצרתי וחלמתי על לימודי וקריירה אמנותית. החלום פינה מקום ליובל שנות משפחה וקריירה חובקת עולם, אך נשאר טמון עמוק.  רק  לעת פרישה התפניתי ללימודי אמנות וליצירה.

 

החלטתי כי אני חייב לשמר את רסיסי החוויות שלי הקשורים לאנשים ומקומות רחוקים אני חי ואוהב, כפי שמצטירים לי.  אני נותן למכחול את זכות הדיבור – את יצירת השלם מרסיסי זיכרון ולנות על הצורך העמוק, הקמאי שלי לצייר.  :  

 

כל כך רחוקים...  החופים בהם בילינו יחד,

ובכל זאת כל כך קרובים ...  הם תמיד איתי.

 

כל כך רחוקים...  אני לא יכול לחבק אתכם,

ובכל זאת כל כך קרובים ...  אני  מעלה אתכם מדמיוני, בנחלי צבע, אל הבד.

 

כל כך רחוקים...  אתם יכולים להגיע לקצה העולם...

אבל כל עוד יש לי את אהבתכם  ...   אתם תמיד  קרובים.

ציורי אמנות מקוריים | אלי גרוס אמנות     

מייל: eligross@orange.net.il

  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube
bottom of page