שקיעה לא רק מכריזה כי היום חלף, היא מהווה גם עדות כי  הסוף יכול להיות יפה   - אקריליק

A sunset not only announces that the day behind us is through, it is a testimony to how an ending can be quite beautiful too  - Acrylic   40X50 cm

A sunset not only announces that the day behind us is through,

990.00$Price