עיניו מעולם לא ידעו מזה בכי, עצוב רק אצלו המבט  (מרדכי לבנון)  - אקריליק

His eyes never cried, only his gaze is sad - Acrylic    40X50cm

Her eyes never cried, only her gaze is sad

1,000.00$Price