אוהבים  ללכת בסמוך לאדוות הגלים, אוהבים את הים בכל מצבי רוחו. אקריליק

Love to walk by the rippling waves, love the sea in all its moods - Acrylic

Love to walk by the rippling waves

1,200.00$Price