על חוף הים של עולמות אין קץ נפגשים הילדים בצעקות ובריקודים. אקריליק

On the seashore of endless worlds the children meet with shouts and dances.  Acrylic

80X40 cm

On the seashore of endless world

970.00$Price